Analýza vybraných demografických problémů a jejich socioekonomických aspektů souvisejících s životními podmínkami obyvatelstva ČR a států EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: Ing. Jakub Stejskal
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 140 000 Kč
Registrační číslo 34/2016
Číslo zakázky: IG632086

Projekty řešitele