Vývoj zadlužení firem v důsledku finanční krize

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Pavel Vlnas
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 37 650 Kč
Registrační číslo F6/14/2013
Číslo zakázky: IG632123

Projekty řešitele