Analýza tvorby a využití business strategií ve vybraných odvětvích v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 155 000 Kč
Registrační číslo 72/2016
Číslo zakázky: IG632096

Projekty řešitele