Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza tvorby a využití business strategií ve vybraných odvětvích v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)