Komparativní analýza dat desetiletého vývoje území na případu brownfields se zřetelem na municipální management.

Věda a výzkum