Analýza vplyvu autentickosti na úspešnosť leadrov

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: Mgr. Ëliška Novotná
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 341 990 Kč
Registrační číslo F3/20/2012
Číslo zakázky: IG303022

Projekty řešitele