Nástroje a metody znalostního managementu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 193 000 Kč
Registrační číslo F6/5/2012
Číslo zakázky: IG632082

Projekty řešitele