Business Process Management: implementace ve specifických oblastech managementu organizací

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: Ing. Veronika Zelená
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 119 000 Kč
Registrační číslo 33/2016
Číslo zakázky: IG632076

Projekty řešitele