Tvorba strategie organizace s využitím metod a nástrojů znalostního managementu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Veronika Zelená
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 77 080 Kč
Registrační číslo F6/18/2013
Číslo zakázky: IG632153

Projekty řešitele