Systémová dynamika jako podpora rozhodování managementu MSP v oblasti turismus&hospitality

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Jitka Mattyašovská
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 149 580 Kč
Registrační číslo F6/66/2020
Číslo zakázky: IG632090
Projekt tematicky spadá do oblasti managementu a systémové dynamiky s aplikací v turismu. Zaměřuje se na přístup ke strategickému plánování a řízení malého podniku působícího v turismu. Akcent je zaměřen na aplikování modelů systémové dynamiky a simulace v řízení a plánování podniku v souvislosti s faktem, že řízení a strategické plánování je významným faktorem konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje. Na tyto faktory je však nutno nazírat jako na komplexní systém sestávající se z řady prvků mezi nimiž velmi často dochází k interakci. Systémová dynamika umožňuje zkoumat podnik jako relativně samostatný subsystém v rámci komplexního systému (např. ekonomického, destinace atp.) a získat potřebné a mnohdy ne zcela zjevné informace (Mildeová, 2013).

Projekty řešitele