Stakeholders perspektivou strategického plánování v turismu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Jitka Mattyašovská
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 107 910 Kč
Registrační číslo F6/18/2019
Číslo zakázky: IG632069

Projekty řešitele