Indikátory kvality péče v systému poskytování zdravotnických služeb

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 111 000 Kč
Registrační číslo F6/11/2012
Číslo zakázky: IG632112

Projekty řešitele