Manažerské simulátory pro podporu rozhodování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
institut managem. zdrav. služeb (6030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 129 950 Kč
Registrační číslo F6/7/2010
Číslo zakázky: IG632080x