Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: institut managem. zdrav. služeb

Řešené projekty

Manažerské simulátory pro podporu rozhodování
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
institut managem. zdrav. služeb (6030)