Přednáškový pobyt prof. Rudolfa Hanky a inovace studijních programů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2003
Řešitel: Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení podpory odborných činností (6400)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet: 307 000 Kč
Registrační číslo 1822-F5c/2003
Číslo zakázky: ÚD603013

Projekty řešitele