Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení podpory odborných činností

Řešené projekty

Přednáškový pobyt prof. Rudolfa Hanky a inovace studijních programů
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení podpory odborných činností (6400)

Multimedializace a inovace studoven FM VŠE v Jindřichově Hradci
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení podpory odborných činností (6400)