Faktory efektivity při správě a řízení sportovních svazů v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 33 000 Kč
Registrační číslo F6/18/2012
Číslo zakázky: IG632162

Projekty řešitele