Vliv nositele změny na organizační design

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 30. června 2022
Řešitel: Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra společenských věd-změneno (6999)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 896 864 Kč
Registrační číslo 19-14484Y
Číslo zakázky: GA612019

Projekty řešitele