Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra společenských věd-změneno

Řešené projekty

Vliv nositele změny na organizační design
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra společenských věd-změneno (6999)

Hodnocení efektivnosti podnikového vzdělávání jako součást HRM
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra společenských věd-změneno (6999)