Studium některých algoritmických problémů technické diagnostiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Václav Lín, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 41 180 Kč
Registrační číslo F6/8/2013
Číslo zakázky: IG632073

Projekty řešitele