vliv důvěryhodnosti zdroje digitálních přistěhovalců na záměr nákupu směrem k zeleným elektronickým zařízením

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 28. února 2023
Řešitel: Assal Bahrami
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 170 000 CZK
Registrační číslo F6/7/2022
Číslo zakázky: IG632012
This study seeks to examine other effective variables besides expertise in digital immigrant sellers that can lead to increased customer purchases. Also, unlike other previous research, the impact of environmental knowledge on customer attitudes will be measured.
However considering the source credibility along with the environmental knowledge of salespersons 35 years and older would be new and worthwhile.

Projekty řešitele