Manažerské styly uplatňované ve zdravotnictví a jejich vliv na vybrané indikátory

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Martina Bednářová
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 231 530 Kč
Registrační číslo F6/78/2017
Číslo zakázky: IG632067

Projekty řešitele