Ing. Martina Bednářová

Projekty řešitele:

Manažerské styly uplatňované ve zdravotnictví a jejich vliv na vybrané indikátory
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)