Paralela mezi identitou jedince a identitou organizace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: Ing. Dagmar Plucarová
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 132 000 Kč
Registrační číslo 13/2016
Číslo zakázky: IG632036

Projekty řešitele