Rozdíly v procesech identifikace a formování organizační identity v ziskových a neziskových organizacích

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Dagmar Plucarová
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních věd (6111)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 251 220 Kč
Registrační číslo F6/49/2017
Číslo zakázky: IG632037

Projekty řešitele