Benefitový systém firem a podpora zdraví na pracovišti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Petr Laník
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 41 180 Kč
Registrační číslo F6/84/2017
Číslo zakázky: IG632077

Projekty řešitele