Modelování daňové soustavy pomocí prostředků systémové dynamiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Taťána Kozlová
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 79 990 Kč
Registrační číslo F6/16/2012
Číslo zakázky: IG632152

Projekty řešitele