Ing. Taťána Kozlová

Projekty řešitele:

Modelování daňové soustavy pomocí prostředků systémové dynamiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)