Akcelerační a iniciační rozvojové scénáře venkovských mikroregionů

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: Ing. Milan Souček
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 111 000 Kč
Registrační číslo 56/05
Číslo zakázky: IG613025

Projekty řešitele