Vybrané oblasti rakouského a českého soukromého práva v právním srovnání

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2003
Řešitel: prof. JUDr. Jan Dědič
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce
program: AKTION
Celkový rozpočet: 18 000 Kč
Registrační číslo 35p7
Číslo zakázky: UDA207013