prof. JUDr. Jan Dědič

Projekty řešitele:

Vybrané oblasti rakouského a českého soukromého práva v právním srovnání
2003
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Vybrané oblasti rakouského a českého soukromého práva v právním srovnáví
2002
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Sbližování českéh práva obchodních společností s právem Evropských společností
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)