prof. JUDr. Jan Dědič

Projekty řešitele:

Vybrané oblasti rakouského a českého soukromého práva v právním srovnání
AKTION (AKTION)
2003

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Vybrané oblasti rakouského a českého soukromého práva v právním srovnáví
AKTION (AKTION)
2002

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Sbližování českéh práva obchodních společností s právem Evropských společností
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2000

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)