Sbližování českéh práva obchodních společností s právem Evropských společností

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 1999 - 31. prosince 2000
Řešitel: prof. JUDr. Jan Dědič
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 275 000 Kč
Registrační číslo GA407/99/0510
Číslo zakázky: GA207019

Projekty řešitele