Vybrané oblasti rakouského a českého soukromého práva

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. května 2001 - 31. prosince 2001
Řešitel: doc. JUDr. Jiřina Kotoučová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce
program: AKTION
Celkový rozpočet: 18 000 Kč
Registrační číslo 32p21
Číslo zakázky: ÚDA207011

Projekty řešitele