JUDr. Jiřina Kotoučová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Postavení podnikatele a spotřebitele v současném právu ČR a EU
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Vybrané oblasti rakouského a českého soukromého práva
2001
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)