Postavení podnikatele a spotřebitele v současném právu ČR a EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: doc. JUDr. Jiřina Kotoučová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 1 088 360 Kč
Registrační číslo F2/35/2010
Číslo zakázky: IG207010x

Projekty řešitele