Ministerstvo financí - Program švýcarsko-české spolupráce

Přenos know-how:udržitelná podniková odpovědnost jako základ v podnikatelském protředí - propojení se vzděláváním na českých univerzitách
2014 - 2015
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Program švýcarsko-české spolupráce

Fakulta podnikohospodářská
Děkan a děkanát (3010)

Transfer of know-how between Swiss University with practical orientation and top Czech University with theoretical orientation
2011 - 2012
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Program švýcarsko-české spolupráce

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)