Rozvoj pedagogické a sociální kompetence akademických pracovníků

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)
výzva: DRP 2011
Celkový rozpočet: 600 000 CZK
Registrační číslo 20/9
Číslo zakázky: RP303011

Projekty řešitele