Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky

Řešené projekty

Dynamický rozvoj e-commerce a souvisejících služeb ve vazbě na optimální umístění relevantních logistických objektů
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Smart city logistika v kontextu e-commerce a plánů udržitelné městské mobility
2020 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Motivace a pracovní spokojenost humanitárních logistiků
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Trans-China railway, New Silk Road and Maritime Silk Road: Trade opportunities and challenges in Central and Eastern Europe.
2018 - 2019
CEIBS ERICEE Research Grant (CEIBS ERICEE)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Vplyv priemyslu 4.0 na poziadavky kladene na Warehouse Management systemy (WMS)
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Heterogenita segmentu obchodních cestujících v letecké dopravě
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Faktory rozhodující o volbě přepravních a zasilatelských služeb
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Měření a hodnocení výkonů logistického systému za účelem jeho udržitelného zlepšování
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Inovace logistických předmětů v oblasti softwarové a multimediální podpory
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Vliv přístupu zákazníka na volbu přepravních, zasilatelských a logistických služeb v multimodálních přepravách
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Six Sigma podporující štíhlý logistický systém v podmínkách 2. dekády 21. století ve zpracovatelském průmyslu
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Štíhlý logistický systém a měření jeho výkonnosti v podmínkách 2. dekády 21. století ve zpracovatelském průmyslu
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Vliv rozvoje silniční infrastruktury na kvalitu a možnosti rozvoje evropských kontejnerových terminálů
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Analýza nových požadavků na logistické řetězce v podmínkách elektronického obchodu a možnosti jejich zajištění
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Analýza vhodnosti struktur a chování logistických řetězců v podmínkách přechodu k nové ekonomice
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

E-business a e-logistika a jejich využití v současné české podnikové praxi a připravenost českých společností na jejich využití
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Intenzifikační funkce veřejných logistických center vhodných k implementaci v podmínkách ekonomiky ČR
2001 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)