Vliv přístupu zákazníka na volbu přepravních, zasilatelských a logistických služeb v multimodálních přepravách

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Eva Šrámková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 133 410 Kč
Registrační číslo F3/82/2014
Číslo zakázky: IG305014

Projekty řešitele