Faktory rozhodující o volbě přepravních a zasilatelských služeb

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Eva Šrámková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 249 200 Kč
Registrační číslo 22/2015
Číslo zakázky: IG305015

Projekty řešitele