E-business a e-logistika a jejich využití v současné české podnikové praxi a připravenost českých společností na jejich využití

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2002 - 30. června 2003
Řešitel: prof. Ing. Petr Pernica, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 40 000 Kč
Registrační číslo 14/02
Číslo zakázky: IG305022

Projekty řešitele