prof. Ing. Petr Pernica, CSc.

Projekty řešitele:

E-business a e-logistika a jejich využití v současné české podnikové praxi a připravenost českých společností na jejich využití
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)

Intenzifikační funkce veřejných logistických center vhodných k implementaci v podmínkách ekonomiky ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2001 - 2002

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)