prof. Ing. Petr Pernica, CSc.

Projekty řešitele:

E-business a e-logistika a jejich využití v současné české podnikové praxi a připravenost českých společností na jejich využití
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Intenzifikační funkce veřejných logistických center vhodných k implementaci v podmínkách ekonomiky ČR
2001 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)