Intenzifikační funkce veřejných logistických center vhodných k implementaci v podmínkách ekonomiky ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2001 - 31. prosince 2002
Řešitel: prof. Ing. Petr Pernica, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 299 000 Kč
Registrační číslo GA402/01/0153
Číslo zakázky: GA305021

Projekty řešitele