Motivace a pracovní spokojenost humanitárních logistiků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Jana Abíková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 262 820 Kč
Registrační číslo F3/38/2019
Číslo zakázky: IG305019

Projekty řešitele