Ing. Jana Abíková

Projekty řešitele:

Motivace a pracovní spokojenost humanitárních logistiků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)