Ing. Jana Abíková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Motivace a pracovní spokojenost humanitárních logistiků
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)