Analýza vhodnosti struktur a chování logistických řetězců v podmínkách přechodu k nové ekonomice

Věda a výzkum

Doba řešení: 17. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: Ing. Michal Mervart, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 120 000 Kč
Registrační číslo 7/06
Číslo zakázky: IG305016x

Projekty řešitele