Ing. Michal Mervart, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza vhodnosti struktur a chování logistických řetězců v podmínkách přechodu k nové ekonomice
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)