Ing. Michal Mervart, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza vhodnosti struktur a chování logistických řetězců v podmínkách přechodu k nové ekonomice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)