Vliv rozvoje silniční infrastruktury na kvalitu a možnosti rozvoje evropských kontejnerových terminálů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Lukáš Svoboda, MBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 97 860 Kč
Registrační číslo 27/2011
Číslo zakázky: IG305021

Projekty řešitele