Měření a hodnocení výkonů logistického systému za účelem jeho udržitelného zlepšování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Ing. Lenka Kršňáková
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 461 070 Kč
Registrační číslo 35/2015
Číslo zakázky: IG305025

Projekty řešitele