Analýza nových požadavků na logistické řetězce v podmínkách elektronického obchodu a možnosti jejich zajištění

Věda a výzkum

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: Ing. Michal Novotný
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 90 000 Kč
Registrační číslo 7/07
Číslo zakázky: IG305017X

Projekty řešitele